Névadónk, Zielinski Szilárd

2017. május 24-én megismerkedhettünk Dr. Zielinski Tiborral és édesapjával, Zielinski Szilárddal, szakkollégiumunk névadójának ma élő rokonaival. Egy késői ebédet követően a gyönyörű Stefánia Palotában egy kiállítás megnyitóján vehettünk részt, ahol többek között Dr. Zielinski Tibor szobrászművész műveit is megtekinthettük. Pár héttel később pedig a családi rezidencián láttak minket vendégül, ahol a család többi tagjával is megismerkedhettünk. Ezen alkalmak során számos érdekes dolgot tudtunk meg a családról és Dr. Zielinski Szilárd életéről. Mi pedig bemutattuk a szakkollégium tevékenységét, szervezeti felépítését, és elmeséltük miért esett a választás éppen a vasbetonépítés hazai atyjára.

 

IMG 85751

A képen: balról-jobbra: Zielinski Szilárd, Mustyák Dávid, Dr. Zielinski Tibor, Ferenczi Andrea, Nagy Péter

Életútja

Szakkollégiumunk névadója, Zielinski Szilárd 1860. május 1.-jén született Mátészalkán, édesapja lengyel származású volt. Az érettségit követően 1878-ban beiratkozott a Magyar Királyi József Műegyetemre, ahol 1884-ben szerzett kitűnő minősítésű oklevelet. Elnyerte a Kereskedelemügyi Minisztérium ösztöndíját, és 1888-ig Németországban, Angliában és Franciaországban tanult. Ebben az időszakban három hónapig dolgozott Párizsban, Eiffel irodájában is. Külföldi tanulmányai során különös figyelmet fordított a városok vízzel és csatornázással való ellátásának tanulmányozására, illetve a vasút- és hídépítésre.

1895-ben, a XIX. század nagy metróépítési lázában Zielinski Szilárd megalkotta a budapesti „Magyar Metropol Vasút” tervét, amelyben meghatározta az észak-déli és a keleti-nyugati főirányokat. Később ezért a tevékenységéért – Magyarországon elsőként – műszaki doktori címet szerzett a budapesti Műegyetemen.

1889-ben szerkesztési és építési irodát nyitott Budapesten, amelyet később „Vasvázas Betonépítmények Tervező Irodája” néven neveztek el.

1895-1896 között vasszerkezetű hidakat, vasútvonalakat, vasútállomásokat tervezett, és sokszor az építést is elvállalta, azonban az 1900-as Párizsi Világkiállítás fordulatot hozott életébe. Itt ismerte meg a Hennebique-féle francia vasbeton építési módszert. Megszerezte irodája számára a jogot a szabadalom magyarországi hasznosítására. A módszer elsajátítása után az iroda főleg raktárak, silók, mozdony- és motorkocsiszineket, fűtőházakat, csarnokokat, műhelyépületeket, gyárépületeket, víztornyokat, középületeket és egyéb vízügyi létesítményeket terveztek.

Zielinski Szilrd

1902-ben a Műegyetem Út- és Vasútépítési Tanszék nyilvános rendes tanárává nevezték ki, ezt haláláig vezette. Ő oktatta elsőként az 1904/1905. tanévben a „vasvázas betonszerkezetek” című tárgyat, ezzel vette kezdetét a vasbetonszerkezetek tervezésének és építésének oktatása a Műegyetemen. Szintén első oktatója volt a „hídépítések végrehajtása” című tantárgynak 1916-ban.

1902-ben szerzett doktori címet, ezzel Magyarországon ő kapott először műszaki doktori címet „Budapest forgalmi viszonyainak rendezése” című munkájáért, majd a Műegyetem tanáraként is dolgozott. Fontos tevékenysége még az egyetemen, hogy a Műegyetemi Atlétikai és Football Clubnak (MAFC) 1911 és 1919 között tanárelnöke volt.

1905-ben megalapította a Magánmérnökök Országos Szövetségét, majd a Mérnöki Kamara megalapításáért folytatott küzdelem élharcosává vált. Ennek egyik legfőbb mérföldköve volt az 1917-ben összehívott országos mérnökgyűlés a Műegyetem aulájában, amely a kamara létrehozását tűzte ki célul. Közel fél évszázados küzdelem után 1923. márciusától a Budapesti Műszaki Kamara első elnöke lett. Legfőbb céljai között szerepelt a mérnöki kar jogainak és tekintélyének védelme.

Az 1918-as év politikai-gazdasági helyzete fordulópontot hozott életében, a Zielinski-iroda megszűnt, ezt követően a tervezés helyett a közéleti szerepvállalás jellemezte. Zielinski Szilárd a fővárosban számos magas hivatali beosztással rendelkezett, nagyfontosságú kérdésekben hozott döntéseket. Tudományos és társadalmi nézeteivel igyekezett előre mozdítani a hazai technikai kultúra fejlődését.

Zielinski Szilárd 1924. április 24-én hunyt el Budapesten, sírja a Fiumei Úti Sírkertben található.

ZielinskiSzilard

A Zielinski-iroda fennmaradt hídterveinek nagy részét ma a Közlekedési Múzeum Archívumának Témagyűjteménye őrzik, az intézmény felügyelőbizottságának Zielinski Szilárd tagja volt.

Zielinski Szilárd munkásságának és emlékezetének tiszteletére a Magyar Mérnöki Kamara választmányi ülése 2000. január 19-én megalapította a Zielinski Szilárd-díjat. A Kamara kitüntetési szabályzata szerint, a kamara érdekében végzett kimagasló teljesítményért négy személy részére adományozható.

2004. szeptember 25-én a Magyar Örökség és Európa Egyesület Zielinski Szilárdnak a vasbetonépítést meghonosító mérnöki alkotó munkásságát Magyar Örökséggé nyilvánították-

2009-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen működő Építőmérnöki Szakkollégium tiszteletének jeléül felvette a Zielinski Szilárd nevet, így a mai napig BME Zielinski Szilárd Építőmérnöki Szakkollégiumként működik.

Miért pont ő?

Zielinski Szilárd szakmai életútja során szerteágazó tervezési feladatokat valósított meg: vasútvonalat, hidat, silót, víztornyot, ipari csarnokot, középületek és számos más műtárgyat is tervezett. Munkáit logikusan felépített szerkezeti elemek és esztétikum jellemezte. Zielinski Szilárd munkásságát mindezek mellett a szerénység és a minőségi munkára való törekvés is átjárta. Munkássága idejében a vasbetonépítéshez hozzátartozott a helyszíni monolit-építés is, így a beton tulajdonságainak tanulmányozása is része volt életpályájának, ez számos vizsgálat és publikáció igazolja.

Szakkollégiumunkat szintén jellemzi eme sokszínűség, hiszen az építőmérnöki szakma minden részterületét igyekszünk lefedni tevékenységünkkel. Társadalmi szerepvállalása, és kitartása ma is példaértékű minden hallgatónk számára. Újító és előremutató munkássága minden korosztály számára követendő példával szolgál. A vasbetonépítés magyarországi meghonosítása a műszaki történelemnek egy kiemelkedő, és kulcsfontosságú mozzanata.

68 02       SzegedVztorony

 

Fontosabb publikációk

 A vágány kapcsolások számító módja. Budapest, 1888.
 Ajánlat az alsó Dunán Ó-Moldova- és Turn-Szeverin közt levő hajózási akadályok elhárításának módszerére. Budapest, 1890.
 A helyiérdekű vasutakról szóló törvények módosítása és kiegészítésére vonatkozó kérdőpontok és javaslatok (Bene Györggyel és Pulszky Garibaldival együtt) Budapest, 1899.
 A román cementek összehasonlító vizsgálása és a gyakorlatban való felhasználásuk ellenőrzése (Zhuk Józseffel együtt.) Budapest, 1901.
 Budapest forgalmi viszonyainak rendezése és a központi fővasút terve. Budapest, 1902.
 A román- és portland-cementek szilárdulása pépben, habarcsban és betonban. Budapest, 1909.

Fontosabb létesítmények

• A városligeti tó feletti híd, Budapest (vasszerkezet, 1895-1896)
• Ráckevei Árpád híd (1897, a II. világháború idején lebombázták)
• Nisara-híd, Nis, Szerbia, (1901)
• Bertalan Lajos-emlékmű, Szeged, (1903)
• Kőbányai víztorony (1903)
• Szegedi víztorony, Szeged (1903-1904)
• Ohat-pusztakócsi magtár (1905)
• Siófoki kaszinó (vasbetonból 1909)
• Margit-szigeti víztorony (1909-1911)
• Ungar-Mayer-palota vasbeton szerkezete, Szeged (1911)
• A Ganz-MÁVAG pesti, G telepének egykori Daruszerelő és Motorműlye (1904-1905)
• A budapesti Zeneakadémia födém-, erekély- és tetőszerkezeteit tervezte Zielinski irodájának vezetőjeként Jemnitz Zsigmond, szerkezettervező mérnökként Korb Flóris és Giergl Kálmán (1904–1907)
• Hosszúvölgyi viadukt, (vasbeton, 1907)
• Temes-híd, Örményes, (1906-1908)
• Kikötői elevátor, Fiume (vasbetonból 1910)
• A Lánchíd újjáépítésének tervei (1912-1916)
• Magyarcsanádi Maros-hidak
• Kustány, Zala-híd (1912)
• Letenye, Mura-ártéri-híd (1912)
• Andráshida, Zala-híd, (1914)

ungar mayer palota szeged      l 34259788

 

 

 

A tagozati ülések helye és ideje:
Földmérő:
Hétfő 18:00
Kör-Vas-Út:
Kedd 18:00
Mérnök Műhely:
Szerda 18:00
Szerkezetépítő:
Szerda 18:00
Vízépítő:
Hétfő 19:00

Vásárhelyi Pál Kollégium
Körhelyiség: B718
Mérnök Műhely: A219

 

karima2

youtube

580084 273677862764872 1353770549 n

banner2

 

 

Közelgő események

No events found